Algemene voorwaarden

Indien je een afspraak gemaakt hebt bij Djosam Fotografie ga je akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

1. Toepassing

*Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen fotograaf en opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.
* Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze door fotograaf uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
* Algemene voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Algemeen

*Indien je foto’s plaatst, welke gemaakt zijn bij jouw reportage, op social media of ergens anders online, dient er duidelijk vermeld te worden naar Djosam Fotografie. Dit kan door mede van een Tag, naamsvermelding of www.djosamfoto.nl
*Het is NIET toegestaan foto’s te plaatsen in andere uitsnede of  bewerking/filters dan geleverd.
*Indien je het NIET wenst dat de fotograaf foto’s van jouw reportage waar dan ook gebruikt, dien je dit voorafgaand tijdens de reservering schriftelijk te melden. Dit kan via een e-mail, app, sms of bericht op social media.
*Indien je ontevreden bent ergens over tijdens de reportage, dien je dit direct te melden. Dan heb ik de mogelijkheid dit aan te passen. Klachten achteraf worden als niet gegrond beschouwd.
*Djosam Fotografie selecteert alleen beelden die volgens haar goed genoeg zijn, het kan dus voorkomen dat er een bepaalde foto niet te zien is.
*Het is niet mogelijk onbewerkte, alsook RAW bestanden te ontvangen.
*Het is niet mogelijk artikelen te ruilen of te retourneren. De klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van zijn/haar bestanden.
*Gemaakte foto’s worden 3 maanden bewaard na de reportage, mits er door technische redenen en dergelijke niks verloren gaat. Daarvoor kun je Djosam Fotografie niet aansprakelijk stellen.
*Djosam Fotografie heeft haar best gedaan alles correct en zorgvuldig te vermelden op de website. Iedereen kan een foutje maken;  Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de informatie op de website.
*Djosam Fotografie behoudt zich het recht informatie op de website te verbeteren of aan te passen.
*Bij 0-30 minuten te laat komen gaat deze tijd van de gereserveerde tijd af
*Bij 30minuten of langer te laat komen, zal de reportage geannuleerd worden en gaan de betaalde kosten verloren. Er kan natuurlijk een nieuwe afspraak gepland worden.

3. Tarieven

*De genoemde tarieven zijn inclusief BTW
*Een reportage is pas definitief nadat de betaling voldaan is
*Er worden nooit bestanden of dergelijke gegeven voordat de betaling voldaan is
*Djosam Fotografie heeft ten alle tijden recht tarieven aan te passen. Indien jouw reportage al definitief is, zal het oude tarief nog gelden.

4. Annuleren

*Annuleren kun je kosteloos één maand vooraf de reportage
*Bij annuleren binnen 4-2 weken vooraf de reportage wordt er 25% van de reportagekosten in rekening gebracht
*Bij annuleren binnen 2-1 week vooraf de reportage wordt er 50% van de reportagekosten in rekening gebracht
*Bij annuleren binnen 1 week vooraf de reportage wordt er 75% van de reportagekosten in rekening gebracht
*Bij annuleren de dag vooraf de reportage worden de gehele reportagekosten in rekening gebracht
*Indien er door bepaalde geldige omstandigheden de reportage niet door kan gaan op de gekozen datum, kun je dit schriftelijk doorgeven. Dan zal er gekeken worden naar een nieuwe passende datum
*Heb je geannuleerd maar wil je toch weer reserveren? Dat kan, er komen dan alleen €25,- administratiekosten bij

5. Cadeaubonnen
*Cadeaubonnen zijn te verkrijgen in elk gewenst bedrag, maar zijn niet overdraagbaar
*Cadeaubonnen zijn tot één jaar na uitgifte geldig, hierna vervalt de waarde van deze bon
*Reportages zijn mogelijk op basis van beschikbaarheid. Reserveer dus niet last minute

6. Auteursrecht

* Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van fotograaf, tenzij anders overeengekomen.
* Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen berust bij fotograaf.
* Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk en beursmateriaal.
* Opdrachtgever verkrijgt van fotograaf een niet-exclusieve licentie voor onbepaalde tijd, om de werken te verveelvoudigen en openbaar te maken.
* Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.
* Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen aan fotograaf voor het inzenden van foto’s ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.
* Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van fotograaf, zoals vermeld in artikel 25 Aw in acht te nemen.

7. Portretrecht

*Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk en beursmateriaal.
* Fotograaf zal de foto’s niet aan derden verkopen.
* Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

8. Aansprakelijkheid

* Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers.
*Fotograaf is niet aansprakelijk voor minder kwalitatieve bestanden door welke omstandigheden dan ook.
* Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn, noch is fotograaf aansprakelijk voor het ontbreken van foto’s of filmmateriaal.
* Fotograaf is niet aansprakelijk voor het verloren gaan van bestanden die fotograaf aan opdrachtgever geleverd heeft.
* De aansprakelijkheid overstijgt nimmer de hoogte van het factuurbedrag.

9. Producten

*De producten die bij jou eventuele pakket inbegrepen zijn, worden besteld nadat de betaling voldaan is en de bewerking klaar is.
*Eventuele bijgekochte producten zullen hetzelfde verwerkt worden.
*De levertijd van deze producten bedragen gemiddeld zo’n 3 weken. Dit kan ook altijd iets langer zijn. Hierop heb ik helaas geen grip.
*Fouten in producten ben ik niet aansprakelijk voor.